Očekuje se nadolazeći poplavni talas u slivu Save i Drine na području Mačvanskih atara uz reke. Vreemenska prognoza za naredne dane koja utuče na količinu protoka reke Save i Drine.