U Crnoj Bari se priprema izdara parkinga ispred osnovne Škole, ali nigde nema kanala ili rova za drenažu atmosferskih padavina.

Svi znaju koliko taj teren bude dobro poplavljen usled velike kiše, na slici se zapaža zatrpan odvodni kanal koji prikuplja atmosferske padavine.

Velika površina je sprečena, zatrpana da prikuplja vodu, gde će atmosferske padavine da završe, ostaje  samo u Školskom dvorišu da se voda  odlije. Kanal za padavine je celom dužinom zatrpan, šta će da se desi kada se preko ove površine stavi asfalt, gde će padavine…

Pošto nije tajna da politika a ne struka vodi poslove, pitanje je sad da li je izrada parkinga bez drenaže MEDVEĐA USLUGA, koja će da ugrožava našu decu i sprečava đake da koriste Školsko dvoriše u dolasku, boravku i odlasku iz osnovne Škole.

(Molim nadležne da postave tablu radova, da bi znali ko će biti odgovoran i da se to zabeleži imenom i prezimenom, ko je nadzorni organ, ovo se radi novcima poreskih obveznika .)