Na Portalu eUprava svi građani mogu da preuzmu izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih elektronski bez plaćanja taksi. Možete odabrati da li želite da izvode dobijete elektronski u svoje eSanduče ili u papiru putem pošte.

Kako biste koristili ovu uslugu na Portalu eUprava, morate biti registrovani korisnik i prijavljeni mobilnom aplikacijom ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Izvod u elektronskom obliku se smatra javnom ispravom u elektronskom obliku i ima dokaznu snagu originala u skladu sa zakonom.

Može se koristiti u elektronskom poslovanju i prilikom elektronskog opštenja sa organima, dok odštampani primerak predstavlja njegovu kopiju.

Izvod u elektronskom obliku sadrži elektronski potpis matičara i QR kod. Zahvaljujući QR kodu, moguće je proveriti autentičnost podataka sadržanih na odštampanoj kopiji dokumenata.

Usluga je dostupna na: https://euprava.gov.rs/usluge/7353