Vodostaj reka Drine i Save u opadanju na 22. 01. 2023, detaljnije u video prilogu.