Smrad dima se raširio u Bogatiću. Zdravstveni uticaj dimno maglovite situacije u Bogatiću zabrinjavajući, stanovnici varošice Bogatić zabrinuti na štetan uticaj na zdravlje kako ljudi tako i životinja.  Nije tajna da deponija smeća pored Bogatića mesecima tinja i gore,  ne pamti se dan kada deponijsa smeća nije  bila vatreno – dimno  aktivna.  Koliko je naneto zdravstvene štete građanima Mačve moći će sveštenici u nekim nadolazećim godina statistički da odrede.

Fotografije sa zagađene životne sredine u Bogatiću na dan 24. 11. 2023 u 00h 20 m..