macva.info

Info potral iz Crne Bare

Info iz Mačve

Vodostaj reke Drine Crna Bara i trenutna situacija na dan 10 mart 2018

  Trenutna situacija sa vodostajem reke Drine nije zabrinjavajuća, vodostaj Drine je u granicama prolećni

Read More

Otvorena nova Logopedska ordinacija

Logoped je stručnjak koji pomaže deci i odraslima da razviju svoje komunikacijske sposobnosti da izraze

Read More

Pčelari uče celog života

Miljko Šljivić, predavač Saveza pčelarskih organizacija Srbije bio je gost Društva pčelara Šabac, koje je

Read More

Pošumljavanje 2018

Obaveštavaju se zainteresovani da će se u skladu sa „Strategijom razvoja šumarstva Republike Srbije“, izvršiti

Read More