Пра Милан од Лузице (др Милан Младеновић) се задесио у време полицијског часа (проблем са старим аутом) и приведен код судије у Богатићу, завршио са казном од 150 000,00 дин. Данас је дао интервју О ЗАДЕСЕНОЈ СИТУАЦИЈИ. Др Милан Младеновић има скромну пензију од које се једва издржава, дошао је на пар дана о свом трошку, повео особу за куцање текста, особа секретарица мајка троје деце је такође кажњена са 90 000,00дин.

Разлог његовог доласка у Мачву, Црну Бару је писање предговора за штампање романа Хајдук Станко од Јанка Веселиновића. Јанко Веселиновић је подигао Мачву, Црну Бару на врло висок ниво малтене и историјски и ако је то само књижевно дело и слобода писца. Са предговором Др Милана Младеновића који је докторирао на Француској Сорбони, сигурно ће се роман Хајдук Станко подићи на јос већи ниво. Пра Милан од Лузице (др Милан Младеновић) је кум нашег Милића од Мачве и права је особа за писање предговора романа.

Да напоменемо да се први пут дешава да се штампа роман Хајдук Станко од Јанка Веселиновића у општини Богатић, штампа га удружење Милош С Милојевић из Црне Баре, необично је што су се годинама шлепали о Јанка Веселиновића и роман Хајдук Станко више јавни културни институција а и Школе а до сада нико није штампао роман Хајдук Станко, ниједна институција није одговорила позитивно за финансијску помоћ за штамапње,…