Interesantno za istraživanje, da li Crna Bara ima najstarije groblje u Mačvi. Ovo groblje se nalazi u nebranjenom i plavnom delu atara Crna Bara.

Još jedno 5-to i starije groblje je uklonjeno  krajem 19-tog veka, kamena obeležja su odneta za pravljenje podloge za Šabacki most. Crna Bara je u prošlosti nekoliko puta menjala kompletno stanovništo, u ovom groblju postoji datum na spomeniku iz 1707-te godine ali postoje još starija kamena obeležja. To što se staro groblje nalazi u nebranjenom delu od poplava  samo potvrdjuje činjenicu da do izgranje nasipa uz Drinu Crna Bara nije plavljena, reka se ranije razlije. U ovom groblju se nalazi sahranjen i carinik, Crna Bara je imala i carinu na ušću Drine u Savu i telefonsku liniju koja je imala direknu vezu sa Šabcom .  U susednom groblju je pri kopanju grobnog mesta iskopana i misteriozna butna kost od diva dužine oko 130cm što odgovara osobi od preko 3,5 metra visine. Postoji još dosta mali, vrlo starih i neugledni grobni obeležja koje nisam fotografisao, dosta ih je vremenom i propalo u zemlju,  neka se nalaze u fazi raspadanja tako da se tekst teško uočava.

Najmladji spomenik stare Srbske vere pre Svetosavlja je iz 1931 što nam samo potvrdjuje da se Svetosavlje nije tako davno pojavilo.

Ispod foto galerije video iz prošlosti Crne Bare a i Mačve.