Трагањем за необјављеним делима Милоша С. Милојевића, истакнути члан Удружења Предраг Ђурић, пронашао је у библиотеци  Факултета музичке уметности Београд, књигу “Ноте за виолину” од Милоша Милојевића, Мачванина.

Prederag Djuric Crna BaraУ напомени на сајту библиотеке Факултетa музичке уметности пише: “Рукопис Ноте за ћемане. Милоша Милоевића Мачванина III год. права у Књежеско-србском лицею слушатеља. При(?) укоричене за октомбра 1861 год. у Биiограду“ => Белешка на полеђини кор. стр. (делови нечитки)

Недостају листови 29-70; примерак укоричен: ФМУБГ”

Открићем дела Милоша С. Милојевића “Ноте за виолину”, значајно је у сагледавању његовог укупног научног рада. Мада се знало на основу књиге “Песме и обичаји укупног народа српског 3. књига” (која је у припреми за штампање Удружења Милош Милојевић Црна Бара) да је Милош Милојевић музички образован, нисмо имали конкретних доказа. Овим открићем потврђено да је Милош Милојевић музички образован.

Сви који су оспоравали научни рад Милоша С. Милојевића нису музички образовани.  Музички образован научник може одредити порекло и време настанка песме. Овим открићем доказује се тврдња Милоша С. Милојевића да је јединствена музика и поезија српска са својим карaкеристикама, да су ново настале нације одузимали (крали) из српске културе и стварали своју (нову) културу.

Удружење Милош Милојевић Црна Бара, настоји да и овај део богате заоставштине уз научни апарат ускоро представи, јер  “Ноте за виолину” су најстарије сачувано дело у српској музичкој култури, које је урадио Србин.

Уз несебичну помоћ појединаца, институција и свих заинтересованих верујемо у успешност овог будућег пројекта.

ПЕСМЕ И ОБИЧАЈИ УКУПНОГ НАРОДА СРПСКОГ
Поручите,
Први том: https://kupidar.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4/pesme-i-obicaji-ukupnog-naroda-srbskog/
Други том: https://kupidar.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4/pesme-i-obicaji-ukupnog-naroda-srpskog-2-tom-milos-s-milojevic/