Ova godina je jedna od slabijih godina zbog ektremno visokih temperatura zbog čega se kukuruz loše oprašio, malo vlage i loše raspoređenih padavina. Na ovoj parceli je ova godina odlična, rekordan prinos silaže, kombajn ne može da silira 6 vrsta kukuruza, velik prinos mase je ograničio siliranje na 4 vrste kukuruza. U video prilogu siliranje kukuruza na Jovači u Crnoj Bari.