Vršaj soje na 2 lokacije, pored reke Drine i pored reke Save, lokacija je Mačva i selo Crna Bara, rečna mikro klima je pozitivno uticala nas sve ratarske useve, u prvom videu ćemo videti vršaj soje pored reke Drine i otimanje soje od invazivnog poponca, u toku žetve, bilo je dvadesetak zastoja za uklanjanje poponca sa bubnja na kombajnu, prinos soje je bio 2,5 t / ha, u drugom delu videa smo pored reke Save gde je prinos soje 3,5 t / ha, ove parcele su bile bez kiše 80 dana, a kiša na kraju avgusta je podstakla korovske biljke.