SONY DSC

Stalno pišem o predatorskom lancu kao kruni vašeg uspeha i zato je bitno da ga negujemo, podržavamo jer smrt svakog bića oko nas je uzrok i posledica u jednom.
Ne možete samo da pokušate sa biološkim metodama, morate dosledno da ih primenjujete.

Upoznajući prirodu i svet oko sebe ja se vraćam njoj, prirodi, ne kao posmatrač nego učesnik.
Čovek je sebi napravio mnogo nevolja stavljajući sebe na pijedestal kao dominantnu vrstu. Ni po čemu dominantni (osim po pohlepi) nismo. Izdvojili smo na taj način sebe iz prirode jer „kao dominantni“ mislimo da možemo sami i zato nam na svakom stepeniku života treba nečija stručna pomoć. Pomoć da bismo bili srećni! Ajme, apsurda!

Priroda je savršena, celovita, jaka i njenim upoznavanjem mi se oslobađamo strahova i stičemo nove veštine: tolerancija, odgovornost i solidarnost. To su danas prave veštine!

Da li znate da daždevnjak ima sposobnost da obnavlja delove svog tela pa čak i organe? On može sebi da stvori novo srce! Mislite o tome kada sebe smatrate dominantonom vrstom!

U našoj bašti žive bića koja učestvuju u održavanju ravnoteže lanca. Sva bića jednako učestvuju. Zato je važno da znate koji su insekti vaši Žuti anđeli u bašti kako biste promenili svoj dosadašnji odnos prema njima. Ja ne volim podelu na Korisno i Štetno jer to čoveka stavlja u lošu poziciju, a nas vodi ka stranputici. Prestanite da delite bića, jer to nema nikakvog smisla kada je o prirodi reč. Ali postoje neki od predatora koji su zaista pravi asistenti ako im to dopustite ili ako se oslobodite straha.

Stršljen je s namerom stavljen na prvo mesto. Biće kome se divim celim životnim opusom svojim, a svedok sam koliko je dragoceno kada se oslobodite od straha kada je ovaj insekt u pitanju. Čovek čim zakorači u prirodu saznaje da je stršljen opasan ubica, taj strah se ugrađuje u njega i nikada se i ne trudi da se njega oslobodi. Zapravo, insekti nas i ne vide, nismo im hrana, samo nas se boje.

Hajde da vašu baštu učinimo jednom miroljubivom oazom gde se svako biće oseća bezbedno. Važno je zbog biljaka koje vašu potrebu da ih zaštitite tako što ubijate insekte doživljavaju kao nasilje. Ne zanemarite moć energije.

Izvor https://www.facebook.com/kadifica