ž

Кrtice su veoma korisne za zemljište i važne su u lancu ishrane. Mnogi ljudi ih mešaju sa slepim kučetom koje je štetočina, pa zato dolazi do masovnog ubijanja i trovanja krtica. Svakako da nije lepo videti na sveže ošišanom travnjaku krtičnjake, ali sa druge strane, ako nemate fudbalski teren već baštu, ove informacije će vam biti korisne.

ISPRAVNO rešenje je ukloniti nezvanog gosta krticu i premestiti 50-100 metara dalje od lokacije koju vam uznemirva, a da se ne ugrozi savršeni lanac ishrane u zemlji. Na kraju teksta video kako da bezbedno ulovite krticu, neohodno je da je nepovredjenu premestite na drugo stanište.

Rešenje postoji da je oterate krticu sa neugodnim mirisom, da u njen kanal zakopate komad ribe i zatvorite ulaz krompirom  i da miris truleža otera krticu.

Кao što je na početku spomenuto, one su bubojedi, što znači da se hrane insektima, ali na njihovom meniju mogu se naći i crvići, larve insekata i gliste.
One kopaju kanale u zemljištu i na taj način „provetravaju“ zemlju i omogućavaju biljkama lakši protok i pristup vodi i mineralnim materijama.

Time ste uklonili problem sa insektima koji su napadali vašu biljku i korenov sistem i automatski uklonili opciju korišćenja insekticida.

Slepo kuče

 

 

Ne treba mešati slepo kuče i krticu. Često se mešaju sa slepim kučetom koje je biljojed i uništava, odnosno, jede koren biljaka.