Video. – Deo kulturno umetničkog programa u okviru Izložbe goveda simentalske rase i ovaca u Bogatiću 2021.