Te nebulozne pričice i opravdanja može da priča samo deci.
Ljudima se obrada zahteva nalazi „ U Radu „ zbog najčešće promene banke ili nepopunjavanja podataka u E agraru ili E podsticajima.
Pa pitam ministarka, čemu onda digitalizacija uprave, ako ne možete da povučete podatke iz baza, već treba da se popunjava opet 5-6 aplikacija ?
Da li znate koliko teritorije države nije pokriveno internetom ?
Da li znate koliko domaćinstava nema kompjuter, štampač, čitač kartica i skener ?
Da li znate da vi niste izvršili obuku ljudi za korišćenje alata u aplikaciji ?
Da li znate da je implementacija ovoga u Sloveniji trajala 2 a u Hrvatskoj 3 godine ?
Brže je Trezor obradjivao zahteve i brže su bile isplate kad su žene radile ručno !
Da li Znate da seljaci koji nisu politički konektovani ne mogu da žive i obnove proizvodnju ?
Da li mislite da seljaci ne znaju za Agendu u kojoj je predvidjena likvidacija malih seljaka i preuzimanje njihovog zemljišnog fonda od strane korporacija i velikih latifundista ?
Da li znate da sledeća blokada neće biti blokada naših gradjana na putevima.
Imaćete blokadu autoputa, medjunarodne pruge, aerodroma i vaših velikih firmi i firmi vaših poslodavaca ovde !
Citiraću Vam Mažuranića : „ Narod ište, sad mu dajte, zar ne znate kako strašan biva kad više ne ište, no grabi „ !
Tekst Nebojša Popovčak