Slikarska kolonija Sovljak obleležava dve decenije

Slikarska kolonija „Sovljak 2018“,  u autetničnom dvorištu Etno parka u Sovljaku. Organizator kolonije, koja je počela sa redom 1998. godine je Kulturno obrazovni centar,  pokrovitelj Opština Bogatić.  Ovaj informativni portal nije finansiran od strane Opštine Bogatić i iz tog razloga neće se baciti akcenat na tekstualnu informaciju za kulturno dešavanje ali je u pripremi video materijal a pre video materijala nekoliko fotografija sa Kulturnog dešavanja u Opštini Bogatić.