Predrag Djurić

Основна школа у Црној Бари обележила је дан школе 13. 05. (дан рођења Јанка Веселиновића, по коме носи данас назив). Да ли је историјска чињеница било када поменута јавно у овој установи, или се наши црнобарчићи идаље изолују од историјске истине?