Olivera Lola Adžić

Na manifestaciji  Dani Miloša S Milojevića u okviru drugog naučnog skupa a jedinog Naučnog skupa u Mavči, svoja umetnička dela izlaže Izivaredan likovni umetnik  Olivera Lola Adžić.

MANIFESTACIJA >>>