Orezivanje šljive

Šljiva se  orezuje  u martu, pre kretanja vegetacije. Za taj posao je najbolje odabrati suvo vreme.

Orezivanje po hladnom i vlažnom vremenu povećava šanse da drvo oboli od neke bolesti. Zbog toga nikada nemojte orezivati šljive zimi.

Odstranjuje se višak unutrašnjih grana. Spoljašnje grane se obično ne diraju, osim ukoliko nisu suve ili polomljene. Prilikom proređivanja grana treba biti umeren, jer jača rezidba kod požegače utiče na smanjenje prinosa. Grane i mladari kod ove sorte ne smeju prekraćivati jer se time smanjuje rodni potencijal. Sav višak unutrašnjih grana se odstranjuje, a spoljašnje grane se prekraćuju. Na starijim stablima koja su neadekvatno orezana obično se rodni elementi nalaze na periferiji krune pa je neophodno da se pravilnom rezidbom spreči premeštanje vegetacije na vršni deo krune ili grana. To se postiže jačim skraćivanjem grana i grančica pri vrhu pri čemu se vodi računa da se osnovne grane ne ogole. Kod orezivanja  treba ostavitii određen broj jednogodišnjih nerodnih grana na kojima će se razviti kratko rodno drvo.

Orezivanje obično počinje odozgo pa naniže, tako što se prekraćuje najviša skeletna grana i pri prekraćivanju se ostavlja jedna spoljna grančica na vrhu. Stablo šljive i ramene grane treba zaštititi krečenjem od uticaja sunca i mraza. Ova mera ima za cilj da se spreči prekomerno zagrevanje stabla i ranije kretanje vegetacije a ujedno je i dezinfekciono sredstvo sa kojim se štiti stablo i ramene grane od parazita.
Takođe, šljive treba obilno đubriti, štititi od bolesti i štetočina i navodnjavati.