Orezivanje kruske

Orezivanje i rezidba krušaka vršimo u dva navrata, imamo zimskui letnu rezidbu.

Održavanje i rezanje kruške je jedan od načina kako očuvati zdravlje kruške. Kako orezati krušku?

Rezidbom treba zameniti trideset posto rodnog drveta, i time stvoriti povoljnije uslove za razvoj plodova, kao i za porast novih rodnih grana.

Rezidbom se, obično, grane ne prikraćuju, nego se odstranjuju.

Prikraćuju se samo sadnice nakon sadnje, na visinu formiranjakrošnje te one grane iz kojih želimo izazvati grananje postranih pupova.

Odstranjivanjem grana odstranjujemo konkurentne grane i forsiramo rast ostavljene mladice.

Intenzitetom rezidbe, tj. količinom odstranjenog drveta i oštrinom reza određuje se kondicija, bujnost i rodnost voćke.

Oštrom rezidbom dobiva se više vegetativnih, a manje rodnih pupova. Slabijom rezidbom ili izostankom rezidbe razvija se voćka manje bujnosti i slabije kondicije, što dovodi do neujednačene rodnosti.

Rezidbom, krušku dovodimo do željenoga uzgojnog oblika, te uzpomoć drugih agrotehničkih mera reguliramo redovnu i obilnu rodnost i dobivanje visoko kvalitetnih plodova. Da bi kruška mogla svake godine redovito i kvalitetno roditi, njezino rodno drvo trebamo svake godine obnavljati. Rezidbom kruške trebali bismo zamijeniti trideset posto rodnog drveta, i time stvoriti povoljnije uslove za razvoj plodova, kao i za porast novoga rodnog drveta.

Tokom oblikovanja uzgojnog oblika kruške ne smemo jako rezati, jer jaka rezidba podstiče izbijanje velikog broja letorasta(vodopija), koje ne služe ničemu i uklanjamo ih iduće godine prilikom rezidbe. Takva jaka (oštra) rezidba ima negativan učinak na mladu voćku, jer usporava početak priroda (rađanja) i smanjuje porast cijelog stabla. Rezidbu tijekom oblikovanja uzgojnog oblika svodimo na najmanju mjeru, i ne uklanjamo više od 25 posto prošlogodišnjeg prirasta. Umjerenom rezidbom kod mladih krušaka postižemo stvaranje snažnog drveta (kostura), prošaranog sekundarnim i tercijarnim granama, koje nose rodno drvo.

Kod kraće prikraćene grane razvit će se bujniji izboji nego na dugačkoj prikraćenoj grani. Skraćivanjem grana potičemo vegetativni prirast, a prorjeđivanjem grana prirod. Kod kruške je vrlo bitan vršni pupoljak, iz kojeg izbijaju najjači izboji. To je bitno kod formiranja uzgojnih oblika, odnosno izgradnji kosturnih grana.

Vreme rezidbe

Rezidbu kruške obavljamo u dva navrata, i to zimska i letna(zelena) rezidba. Ovisno o klimi, zimsku rezidbu možemo obavljati od otpadanja lišća (novembar) pa sve do početka aprila. Ipak, kod najvećeg dijela krušaka rezidbu obavljamo tokom marta. U našim  obavljamo tijekom celog mirovanja vegetacije, osim dana kad se temperatura spusti ispod nule i ima mraza. Grane i grančice odrezane tokom zimske rezidbe ne sadržavaju puno organskih tvari koje su koncentrirane u korenu drvetu i kosturnim granama. Ova rezidba, koja je umerena, ne izaziva negativan utjecaj na  razvoj i porast stabla kruške.

Tokom vegetacije obavljamo letnu rezidbu, koja je dopunska agrotehnička mjera. Pravilo je da se provodi kod mladih voćaka, kojima postižemo željeni uzgojni oblik. Ova rezidba najmanje je štetna ako se obavlja početkom vegetacije, a najštetnija u maju i junu (aktivan porast mladica i početak odrvenjavanja mladica). Ranom intervencijom postižemo znatan vršni prirast, uz dobro obrastanje kosturnih grana umereno bujnim letotastima (izbojima), koji se brzo pretvaraju u rodno drvo.