Reka Drina mart 2010

Trenutna situacija sa vodostajem reke Drine nije zabrinjavajuća, vodostaj Drine je u granicama prolećni vodostaja. Reka Drina u zadnjih 12 časova je u stagnaciji. Očekuje se smanjen dotok vode iz gornjeg sliva reke Drine ali i povećan dotok sliva reke Save koji ne bi trebao se drastičo odrazi na povećanje nivoa vodostaja. Vodostaj Drine i Save je u proseku na vodostaj prolećnog nivoa voda, nije nista neobično za ovo doba godine u normali je.

http://media1.macva.info/2018/03/drina-mart-2018-1024x576.jpghttp://media1.macva.info/2018/03/drina-mart-2018-150x150.jpgInfo.MacvaInfoVesti  Trenutna situacija sa vodostajem reke Drine nije zabrinjavajuća, vodostaj Drine je u granicama prolećni vodostaja. Reka Drina u zadnjih 12 časova je u stagnaciji. Očekuje se smanjen dotok vode iz gornjeg sliva reke Drine ali i povećan dotok sliva reke Save koji ne bi trebao se drastičo odrazi na...Mačva Info