Danas 21. 08. 2023 izvanredna ekipa koja postavlja saobraćajnu signalizaciju i ispupčenja na putu svojim obavljenim radom zaštitila našu decu pored osnovne Škole Janko Vselinović u Crnoj Bari. Lokacija pored Škole u Crnoj Bari je sada bezbednija za osnovce. Da se primetiti da su radove oko postavljanja ispupčenja na putu obavili veoma kvalitetno i odgovorno, iskopanu asfaltnu masu su upotrebili na popunjavanje rupa pored asfaltnog puta, čak i jednu rupu udaljenu od njihovih radova čitavih 100 metara (slika3) , što je u današnje vreme veoma retka pojava da se radovi obave domaćinski.

Na slici 4 se nalazi pogrešno postavljen saobraćajni znak koji nije realan sa situacijom na terenu, neka ekipa je postavila saobraćajni znak koji poništava postojanje putnog pravca prema Vasinom šibu i vikend naselju, već nekoliko godina niko od lokalaca na vlasti ne reaguje na situaciju na terenu.