Tačno na vreme

нов 22, 2021
Crna Bara

Danas smo zabeležili aktivnosti  na popravljanju putne infrastrukture koja je u nadležnosti opštine Bogatić. U nekoliko sela vrši se nasipanje oko asfaltnih površina da bi se sanirala oštećene površine pored asfaltnog puta. Koordinator radova je opština Bogatić a izvršilac „Javno komunalno preduzeće iz Bogatića“.

Radovi su završeni u pravo vreme, u toku dana su na radovima su bile prisutne 2 mašine  sa grupom  radnika, koji su ravnali  iza radne mašine, večeras su počele i sporadične padavine tako da su radovi urađeni tačno na vreme.

Kao i svake godine na putnoj infrastrukturi u opštini Bogatić  koju održava Republika Srbija, uočeno je neadekvatno održavanje asfaltnih puteva. Na kvalitet radova koji jesu na teritoriji opštine Bogatić a finansijer je Republika Srbija, opština Bogatić nije nadležna. Pozitivnog pomaka ima kako je iza kormila opštine Bogatić gospodin Milan Damnjanović, da li su nam prevelika očekivanja od jedne osobe da za kratko vreme reši dugogodišnje probleme…