O Srbima u Turskoj intervju sa Istoričarem Srdjanom Novakovićem. Tema intevjua je jako interesantna i otvara nam nove istorijske vidike.

Srdjan je prijatelj i saradnik sa Udruženjem gradjana Miloš Milojević iz Crne Bare, ovo je jedan sasvim spontan intervju o njegovoj narednoj knjizi koja treba da se pojavi početkom avgusta 2021.