Promocija EPOHALNOG otkrića dela Miloša Milojevića, delo četvrta sveska, do sada neobjavljeno izdanje.

Detaljnije u video prilogu.