Sova

Sove mnogi povezuju s nečim mračnim i okultnim, zapravo se radi o vrlo korisnoj i lepoj ptici.  U staroj Grčkoj sova je predstavljala simbol mudrosti.

Hukanje sove mnogima ledi krv u žilama. Kod starih se baka vlada mišljenje da hukanje sove pretkazuje nečiju smrt. Sove su vrlo korisne ptice i zaštićena vrsta. Mužjake je teško razlikovati od ženki, ali obično su ženke krupnije i teže. Sove su grabljivice i jedu sve – glodare, gliste, kukce i ostale štetočine koje ugrožavaju useve.

Sova može u toku godine pojesti do 1000 miševa. Mnogi poljoprivrednici upotrebljavaju kutije vestacka gnezda  i druge trikove koji pokušavaju privući  sove kako bi se kontrolisale populacije glodara u poljoprivrednim poljima. Sove pomažu stočarima i poljoprivrednicima da uštede na hrani i da imaju manje gubitaka od strane glodara.

 Treba znati da nisu sve sove isključivo noćne ptice!  Naime, ima onih koje vole zoru i predvečerja, period njihove aktivnosti zavisi od aktivnosti glodara kojima se hrane. Mnogi misle da sova tokom dana jako slabo vidi ili da je čak potpuno slepa. Treba znati da to nije istina. Naime, sovin vid i tokom dana je dobar, gotovo toliko dobar kao i kod ljudi! Većina sova odmara se tokom dana i vrlo često tada žmuri zbog toga je  mišljenje o dnevnoj sljepoći sova.

Sove  ne mogu pomicati oči unutar očnih duplji, ali zato mogu okrenuti glavu i do 270 stepeni! Ovo znači da sova može gledati iza sebe. Sluh im je izvrstan. Istraživanja su pokazala da sova može uhvatiti plen i u potpunom mraku, oslanjajući se samo na sluh. Zanimljivo je da sova ima najbolji sluh među svim pticama. Smatra se da je sovin slušni aparat vrhunac razvoja u celom životinjskom svetu. Ona nema vanjskih ušiju, a ušni aparat nalazi se svake strane glave, sakriven u perju i to su najčešće smešteni asimetrično.

Sve su sove zakonom zaštićene, međutim nije retko da ih ljudi i dalje ubijaju ili proganjanju. Većina je sova jako osjetljiva na uznemiravanje, ali i na toksine u hrani. Primer, otrov koji se koristi za glodare ima jak učinak na sovu, pa čak i ako se radi o samo malim koncentracijama.