Drina se izlila na put vikend naselje Vasin šib prema Salašu crnobarskom, reka Sava ulazi u vikendice  pored Save na ušću. Poplavljen deo puta Crna Bara ušće Drine u Savu, na delovima puta se izlila reka Drina.

Očekuje se blagi porast vodostaja Drine i Save u naredna 3 dana.

Edit. 19. 12. 2022. Drina popunjava nize terene pored sela Crna Bara.