U Beogradu u utorak 24. februara 2021. godine predstavnici udruženja Miloš S. Milojević, Predrag Đurić i Novica Кrezić razgovarali su sa akademkom prof. dr Mihailom Vojvodićem, članom istorijskog odeljenja Srpske akademije nauka i umetnosti. Tom prilikom osvrnuli su se na decenijski rad našeg društva koji se prvenstveno ogleda u predstavljanju Miloša S. Milojevća, počasnog člana ondašnje Srpske kraljevske akademije. Time smo predstavili rad društva koje u neku ruku obavlja deo aktivnosti koje bi inače trebala sama akademija da sprovodi. Sa obzorom da se to do sada nije činilo u praksi, pokušali smo u toku razgovora doći do rešenja kako je moguće da ova institucija očuva sećanje na svog počasnog člana.

Udruženje Miloš Milojević Crna Bara

Opšti zaključak je da treba uključiti mlade ljude koji će svojim angažovanjem pomoći misiju spoznaje, istraživačkog i drugog rada kako bi se koliko-toliko nadoknadilo vreme zaborava koje je iza nas.

Napominjemo da je naše udruženje sarađivalo sa ovom ustavnom u fazi pripreme Miloševg dela „Pesme i običaji ukupnog naroda srpskog“ 2. tom Svatovske pesme. Tada smo u saradnji sa bibliotekom Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu došli do originalnog dela koje je oštampano ponovo nakon više od 100. godina.

U znak sećanja i pažnje predstavnci udruženja su poklnili istrijskom odeljenju SANU portret Miloša S. Milojevića, grafiku, fototipsko izdanje, koje je nastalo u okviru Međunarodne manifestacije „Dani Miloša S. Milojevića“ 2020. u rodnoj Crnoj Bari. Ovaj portret izradila je porodica Mitrović iz Niša.

Biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu društvo je poklonilo najnoviji primerak knjige do sada ne poznate široj javnosti „PUTOPISI DELA PRAVE (STARE) SRBIJE“, 4. sveska, Miloša S. Milojevića.