Poznato je da u bio bašti bez hemikalija i intenzivnog preoravanja pojedine biljke slabo, a druge dobro uspevaju ako se sade ili seju nakon određenih prethodnika. Stoga pri sejanju i sadnji treba održavati povoljan plodored. Takođe postoje dobri i loši prijatelji, tj. neko bilje dobro, a drugo slabije uspeva u blizini istih biljaka – komšija. Neke opet nemaju uticaja.

Delimo sa vama jednu tabelu koja daje dobar pregled plodoreda i povoljnih, tj. nepovoljnih komšija biljaka, u kojoj možete videti i zahtevnost kultura u odnosu na hranjivost zemljišta.

Izvor Factory of Joy