ПОЗИВ на Конференцију за новинаре која је заказана за сутра, ПЕТАК 22. новембар 2019. године са почетком у 11.30 часова у Холу Народне скупштине Републике Србије.
У очекивању да ћете прихвати позив и обавестити јавност о УМАЊЕЊУ средстава за подстицаје пољопривреди и руралном развоју (пољопривредницима и житељима 4.539 села у централној Србији и АП Војводини) за преко 16 милијарди РСД или за 28,3% од прописаних минимално 5% по Закону о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.
То је само врх леденог брега од УМАЊЕЊА тзв, АГРАРНОГ БУЏЕТА за преко 80 милијарди РСД у периоду од 2012 до 2019. године!

Са посебном захвалношћу за време и пажњу коју ћете посвети достављеном позиву и обавештавању јавности са овим чињеницама које веома негативно утичу на производно-економски положај пољопривредника и демографски егзодус из пољопривреде и села у градове и у иностранство!

================================================

Проф. Др Миладин М. Шеварлић / Professor Miladin M. Ševarlić, Ph.D.

Народни посланик / Member of Parliament of the Republic of Serbia

Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет / University of Belgrade – Faculty of Agriculture, 11080 Београд – Земун / SRB – 11080 Belgrade – Zemun

Почасни професор ВолГАУ, Русија / Honorary Professor of the VolGAU, Russia

Специјални саветник за агропривреду
 / Special Advisor for Agribusiness
Економски институт, 11000 Београд, Краља Милана 16
Economics Institute, 11000 Belgrade, 16 Kralja Milana Street