Podizanje nasipa Hodrogradjevinar

Pri kraju u završnoj fazi posao stoleća, podizanje odbranbenog nasipa  na najkritičnijoj lokaciji u Crnoj Bari. Odbranbeni nasip od poplava podignut za 1,5-2 metra u zavisnosti od potreba na terenu.

Radove na podizanju nasipa obavalja Hidrogradjevinar iz Sremske Mitrovice. Radovi koji su bili prioritet su u završnoj fazi, bezbedni smo od poplava i vanredni situacija. Nasip je podignut u dužini od 11km, sledeca faza radova je finiširanje odbranbenog nasipa a posle toga izgradnja putne mreže sa obe strane odbranbenog nasipa. Za sledeću godinu je planiran završetak putne mreže za prilaze poljoprivrednim parcelama u dužini 10km, planirano je 7 prilaza. Kretanje saobraćaja ce se obavljati levom i desnom stranom nasipa a nikao kao ranije krunicom nasipa. U nasip ce do kraja radova biti upotrebljeno preko pola miliona kubika zemlje, peska i šljunka.

Interesantno je sto niko od vlasti iz opštine Bogatić nije posetio vrednu ekipu Hidrogradjevinara iz Sremske Mitrovice, ni jedan medij nije o ovome izveštavao. Ne treba zameriti medijima iz oštine Bogatić, oni su stavljeni na žestoku finansijsku dijetu da bi nestali (domaći izraz uginuli) Opština Bogatić je medije sa strane finansirala sa 5 milona dinara a svoja 3 medija sa 2 milona dinara, ovaj medij www.macva.info nije finansiran iz budžeta planiranim za medije i nema nikakvih prihoda od izveštavanja.

Video sadržaj je nastao iz razloga da se posao veka ili stoleća zabeleži, pretnja od ugrožavanja života i materijalni dobara je uklonjena  izgradnjom novog i jačeg odbranbenog nasipa od poplava.