Najstariji zasad dunje u Mačvi u selu Klenje, evo nas ponovo na plantaži dunje u selu Klenje kod braće Pajić Branislava i Tomislava, 2 brata sa 3 fakulteta i njihova plantaža dunje stara 40 godina Ovaj put detaljnije o zasadu dunja detaljnije od starijeg od braće Branislava Pajića.

Detaljnije u video prologu.