Da li je neko mislio na ovo?
„Кad bi svi automobili bili električni… a biće , i da se zaglave u trosatnoj gužvi u hladnoći snežne oluje, sve bi se baterije ispraznile, skroz.
Jer u električnom automobilu u suštini nema grejanja.
Biti zaglavljen na putu celu noć, bez baterije, bez grejanja, bez brisača vetrobrana, bez radija, bez GPS-a i praznog akumulatora.
Možete pokušati da pozovete 911 i zaštitite žene i decu, ali oni ne mogu da vam pomognu jer su svi putevi blokirani i verovatno će svi policijski automobili biti električni.
A kada puteve blokiraju hiljade ne napunjenih automobila, niko neće moći da se kreće. Кako se baterije mogu puniti na licu mesta?
Isti problem i tokom letnjih godišnjih odmora sa kilometarskim kolonama.
Mogućnost držanja klime uključene u električnom automobilu ne bi bila usklađena. Baterije bi vam se ispraznile vrlo brzo.
Naravno nijedan političar ili novinar ne govori o tome, ali evo šta će biti.

Tekst  preveo, preuzeo Marijan Alaksin (Češka)