ŠTETOČINA – Beli drvotočac, Zeuzera pyrina. Ozbiljnost napada ove štetočine varira sa starošću zasada. U slučaju mladih stabala dovoljna je jedna gusenica da strada celo stablo.

Ovo je vrsta insekta koji napada voće i čini veliku štetu na mladim sadnicama voća gde može dovesti i do sušenja cele sadnice, ženka belog drvotoča polaže veliki broj jaja na koru drveta iz kojih se izlegnu mali crvi koji se ubušuju u drvo i tu jedući drvo prave tunele.

Larva ovog moljca provede dve do tri godine u drvetu i nakon toga dolazi do rupe i tu se učauruje i izleće kao odrasla jedinka, ponovo se pari i ponavlja se njen životni ciklus ispočetka. Kod grana stabala koja su bila oštećena napadom ovog štetnika često dolazi do pucanja grana usled jačeg udara vetra jer je grana oslabljena.

Kada vidimo na sadnici rupu i dosta poljevine ispod drveta to je jedan od glavnih pokazatelja da je vaše drvo napao beli drvotočac i potrebno ga je eliminisati što pre kako bi uspeo napraviti što manju štetu na sadnici voća.

Ukoliko niste pristalica korišćenja hemikalija onda to radite na ekološki način tako što prvo malo proširite rupu skidanjem kore oko rupe na sadnici a potom sa uguravanjem žice pokretima gore dole pokušatavate pronaći insekta u njegovom tunelu i ubiti ga. Ukoliko ste ipak pristalica korišćenja hemije onda se to radi tako da u rupu našpricate insekticida sa isparivim dejstvom i potom zatvorite rupu sa kalemarskim voskom. Napadnute sadnice koje su se osušile i grane je potrebno spaliti. Stabla se nakon uklanjanja štetočine često oporave.

Video je korektno uradjen i za svaku pohvalu, autor  misoo83

Autora videa možete pratiti preko Facebooka i upoznati se sa svasta nesto korisno i jako poučno>>>