Badovinci, uputili državnim institucijama predlog za utvrdjivanje granica sa BiH. U nastavku prenosimo Vam otvoreno pismo koje potpisuje privremeni organ ove Mesne zajednce.

Badovinci, centar sela

Republika Srbija
Opstina Bogatic
Mesna zajednica Badovinci
Br.07-52/2017-1
Dana,o7.11.2017.god.
B a d o v i n c i

PREDSEDNIKU REPUBLIKE SRBIJE
BEOGRAD
/Andricev venac 1 /
Predmet – UTVRDJIVANJE GRANICE SA BiH

Postovani,
Obracam o Vam se u ime gradjana MZ Badovinci koji poseduju oko 3.200 ha zemljista sa leve obale reke Drine u KO Badovinci /opstina Bogatic/ a koji su vec duze vreme suoceni sa problemom koriscenja svog poseda,jer je na privremenom granicnom prelazu Pavlovica most u Badovincima postavljena granicna sluzba BiH.
Polovina atara naseg sela se nalazi sa leve obale reke Drine gde,na zalost,nasi gradjani ne uzivaju licnu i imovinsku zastitu organa Republike Srbije.Navedeno zemljiste je u katastru nepokretnosti i evidentirano kao zemljiste u K.O. Badovinci,teritorija opstine Bogatic,Republika Srbija.Zemljiste je u vlasnistvu gradjana Badovinaca i radi se o plodnim oranicama koje obradjuju nasi gradjani i sumskom zemljistu.
Na tom podrucju postoje izgradjeni objekti,putevi i druga infrastruktura.Na ovo zemljiste gradjani Badovinaca placaju porez i druge obaveze Republici Srbiji.Dozvole za izgradnju objekata izdaju nadlezni organi Opstine Bogatic.Medjutim,nasi drzavni i sudski organi ne ostvaruju svoju nadleznost na tom delu teritorije Republike Srbije,sto je u prethodnim godinama stvaralo velike probleme i stete nasim gradjanima.
Napominjemo da je sve infrastrukturne objekte do i preko Pavlovica mosta,sa desne i leve obale reke Drine,do granice K.O.Badovinci sa K.O.Popovi /opstina Bijeljina/finansirala Vlada Republike Srbije,koja je jedini potpisnik koncesije sa invenstitorom Pavlovicevog mosta-Kompanijom Drina River Bridz corp.Beograd.
Republika Srbija je izmedju ostalog finansirala sledece,izgradnju regionalnog puta Bogatic-Badovinci-Bijeljina do granice K.O.Badovinci,izgradnju elektroenergetskih objekata,izgradnju mreze fiksne telefonije,obaloutvrdu desne i leve obale reke Drine u siroj zoni Pavlovica mosta,a koju i sada redovno odrzava Vodoprivreda Republike Srbije.
Sa ovim problemom u vise navrata smo upoznali najvise organe bivse Savezne drzave i najvise drzavne organe Republike Srbije.Odgovor nadleznih organa na nase zahteve po ovom pitanju uvek se svodio na sledece,da je navedeno zemljiste teritorije Republike Srbije,ali da zbog specificnih okolnosti trenutno ne treba postavljati pitanje razgranicenja naroda u Republici Srbiji i Republici Srpskoj.
Posto imamo informaciju da uskoro predstoje konacni pregovori oko utvrdjivanja granice izmedju Srbije i BiH,trazimo od Vas da se maksimalno zalozite da nasa dedovina i ocevina ostanu u granicama Republike Srbije.
Trazimo da se postuje katastarska granica jer je to oduvek bila drzavna granica Srbije prema BiH.Za ovaj zahtev imamo sva moralna i zakonska prava,jer ovaj deo teritorije Srbije nikada kroz istoriju nije bio sporan.Cinjenica je da je reka Drina menjajuci korito premestala svoj glavni tok na teritoriju Srbije,ne moze da opredeli granicu na nasu stetu,jer bi tako teorijski granica mogla biti kod Sapca ili Obrenovca.
Imajuci u vidu napred sve navedeno,gradjani i rukovodstvo Mesne zajednice Badovinci su 28.02.2010.godine na katastarskoj granici K.O.Badovinci,na putu Badovinci-Bijeljina,na levoj obali reke Drine,postavili su drzavna obelezja Republike Srbije i to,Jarbol sa zastavom Republike Srbije i tablu za oznacavanje teritorije opstine Bogatic-Dobro dosli /Prilog-Fotografije sa lica mesta/
O nasem postupku odmah smo obavestili najvise drzavne organe Republike Srbije.Drzavna obelezja Republike Srbije koja smo pre 7 godina postavili na levoj obali reke Drine na katastarskoj granici K.O.Badovinci se i sada nalaze na tom mestu i mi ih redovno odrzavamo i obnavljamo.
Ukoliko smatrate za potrebno spremni smo da,na Vas poziv,dodjemo u Beograd na razgovor u vezi navedenog.Kontakt telefoni su,065/834-32-45 i 015/425-000.
S postovanjem,
Dostavljeno
1.Predsedniku Republike Srbije
2.Predsedniku Vlade Republike Srbije,
3.Ministru Spoljnih poslova Republike Srbije
4.Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije-Sluzbi za granice
ZA GRADJANE MESNE ZAJEDNICE
BADOVINCI
Predsednik Privremenog organa MZ
Badovinci
Aleksandar Vulovic,s.r.

By Urednik