Poljoprivreda

Beli drvotočac

 ŠTETOČINA - Beli drvotočac, Zeuzera pyrina. Ozbiljnost napada ove štetočine varira sa starošću zasada. U slučaju mladih stabala dovoljna je jedna gusenica da strada celo stablo. Ovo je vrsta insekta koji…
Detaljnije