Video žetva soje, vršaj soje u Mačvi ali očekivanja u prinosu soje su izneverena, neujednačeno zrenje, vlažnost je još uvek velika, mestimično stabljika žilava, svaka kiša ili jutarnja rosa može da upropasti skidanje soje, gde je ujednačeno zrenje vlažnost soje je 15-16 procenata tako da može da se vrše, ova parcela je na G, nije četvrtasta i sa gustim rastinjem u međama tako da je rod dosta neujednačen, po sredini je sasvim zrela dok su delovi koji su pored skladova jo š uvek sa nezavršenom vegetacijom, šta je tu je mora da se skine soja.