Biljkama su potrebni mikrorganizmi. Svet u kojem živimo je pun različitih mikroorganizama. Korišćenje korisnih mikroorganizama u tlu  poboljšava životnu sredinu. Jedan od preparata koji popravlja zivotnu sredinu je Bajkal EM-1 koji koristimo već 8 godina i dobijamo sve bolje rezultate.

EM tehnologija se zasniva na upotrebi mešanih kultura korisnih mikroorganizama koji žive u prirodnim uslovima. Kao žarište rasta za brzo reprodukciju korisne mikroflore u tlu, doprinose povećanom rastu biljaka. EM – koje mi koristimo imaju komercijalni naziv Bajkal EM-1, Bajkal je plod znanja Burjatskog doktora Pjotra Ajuševiča Šabljina. Oni uključuju oko 80 vrsta mikroorganizama koji pripadaju pet porodica i devet rodova. EM-tehnologija omogućava osiguranje visoke produktivnosti poljoprivrede i visoko kvalitetnih proizvoda životne sredine. 

Bajkal EM1 nema mutageno, teratogeno, kancerogeno, alergogeno i pirogeno dejstvo, ne sadrži genetski izmenjene mikroorganizme i taj podatak je veoma važan sa tačke gledišta njegovog uticaja na zdravlje čoveka i okolinu. Kao što je tačno primetio V.A.Bljinov ( Saratovski državni poljoprivredni univerzitet), EM-tehnologija je jedinstvena savremena tehnologija, koja obuhvata sve oblasti agroindustrijskog kompleksa: zemljište, biljke, životinje, preradu poljoprivrednih sirovina, dobijanje ekološki čistih proizvoda.“ Bajkal EM-1 sadrži 86 vrsta mikroorganizama, koje unosimo u zemlju, zalivanjem, pravimo kompost, ili tretiramo same biljke, protiv bolesti i štetočina.
Ne sadrži nikakva štetna sredstva ni za ljude ni za životinje.
Za bolji rod, lepši i veći cvet, ukusnije voće i povrće, pomaže vam priroda a priroda to je Bajkal EM-1.

Bajkal EM1 je prvi doneo u Srbiju iz Rusije Jovan Drobnjak i napravio revoluciju prinosa i kvaliteta povrća u svojoj bašti a radi se o sasvim prirodnom koktelu za bolji, zdraviji, kvalitetniji i obilniji rod vaših biljaka, opširnije o Jovanu Drobnjaku na facebook stranici>>>

Detaljnije na stranici  EM-Tehnologija, biotehnologija XXI veka

Bajkal EM-1 možete naručiti na sajtu svet biljaka  >>>

 

MALA ISTORIJA MIKROBIOLOŠKIH PREPARATA
Prvi mikrobiološki preparat se pojavio u Nemačkoj, još davne 1862 i nazvali su ga „ Nitragin“ ( Preparati pod tim nazivom se prodaju do današnjeg dana, u Srbiji ga prodaje „NS“)
1925 godine su ga proizveli i u SSSRu, i taj je sadržao kulturu „Azotobacter“ kasnije su napravili i preparat pod nazivom „fosforobakterin“ i još neki čiji nazivi vam neće značiti. Sve su to bili prparati u monokulturi, (jedna vrsta bakterija).
U 80 tim godinama je japanski profesor Teruo Higa uspeo da napravi preparat koji je sadržao nekoliko desetina različitih mikroba.
U 90 tim pa je ruski doktor, Burjat, Pjotr Ajuševič Šabljin napravio takođ preparat sa više desetina mikroba i nazvao ga je BAJKAL EM-1.
2009 godine pa smo doneli ( ARGOEMMA BARANDA), prva pakovanja Bajkala u Barandu i počeli sa eksperimentisanjem. Rezultati su nas oduševili, pa smo preparat registrovali u ministarstvu poljoprivrede, i evo deveta godina kako se bavimo trženjem BAJKALA EM-1 u Srbiji.