Svečano otvaranje renoviranog prostora za potrebe mestana Crne Bare u zgradi Doma Kulture, M Z Crna Bara 10.06. 2019.