Treba podvući da su pčele veoma osetljive na zagađenje okoline.

Zato, njihovu zaštitu od mnogobrojnih neprijatelja (parazita, nametnika) i bolesti, treba vršiti, po mogućnosti, biološkim preparattima prirodnog porekla, koji ne izazivaju negativan uticaj na same pčele i kvalitet pčelinjih proizvoda. Jedno od takvih sredstava je biopreparat „Bajkal EM1“.

Preparat su primenili protiv američke truleži ( Bacilus larvae), evropske truleži ( Bacilus plufon), nozematoze (Nozema apis), kao i za stimulaciju pčelinje matice na povećanje broja izlegnutih jajašaca i povećanja prinosa meda kod pčela.

Šematski prikaz istraživanja:

Jesenje prskanje pčela preparatom „Bajkal EM1“ – 10ml/l vode, 20-25ml/ na košnicu;

U košnicama koje su s jeseni bile tretirane EM-preparatom, količina pomora među pčelama je, u proseku, iznosila 1145 jedinica po košnici, dok je kod kontrolnih košnica (koje nisu tretirane EM-preparatom), pomor bio 1720 jedinica po košnici, što je za 33,4 % više.

Zahvaćenost pčela grinjom Varroa je kod košnica tretiranih s jeseni EM-preparatom bila 5-7% dok je kod ne tretiranih košnica bila 28-32%.

Posle tretmana EM-preparatom, primećen je raniji i intenzivniji let pčela, što je izvršilo pozitivan uticaj na intenzitet prikupljanja meda i shodno tome, na njegovu količinu.

Priplod u košnicama koje su tretirane preparatom „Bajkal EM1“, povećan je, u proseku, na 0,5 ramova po košnici.

U tim košnicama koje su tretirane EM-preparatom, ramovi s pčelama su bili čisti ( bez tragova dijareje).

Autor naš saradnik Jovan Drobnjak.