U ranim večernjim ćasovima 24-ti na 25-ti maj  petak na subotu ugašena su 2 mlada života,  ispred osnovne Škole Janko Veselinović u Crnoj Bari, osoba je  ugasila živote dvema specifičnim i nesvakidašnjim bebama biljkama u drvoredu ispred Škole.

Osoba ima i saučesnika u vandalskom činu koja je videla radnju uništavanja drvoreda ispred skole, očekujemo da  druga osoba izadje iz saučesništva i da se moralno oslobodi odgovornosti, potpuno isto je ako neko krade i ako neko pridržava medrevine lopovu zar ne?

14. mart osnovna Škola Janko Veselinović u Crnoj Bari dobila nov drvored. Pozitivna aktivnost je sto su četinare zamenuli sa listopadnim stablima, ranije se ispred Osnovne Škole Janko Veselinović bili zasadjeni četinari koji ne odgovaraju Mačvanskom podneblju.

Stabla koja su zasadjena imaju specifične , višestruke namene, radi se o biranoj vrsti , stablima koja treba da zaklone pogled na ulicu, dekorativno doprinesu izgledu Škole, lišce ima namenu da upije buku koja dolazi sa ulice u školske učionice i ne remeti koncentraciju učenika, spreči u žarkim danima preterano zagrevanje u jutarnjim satima a u zimskom periodu nalete vetra koji hlade zgradu osnovne Škole i da proizvode kiseonik.

Vandal je lišio života 2 veoma skupa i birana  mlada stable tek nasta sa životom, može se reći stabla u bebećem periodu života. Kakva to osoba može da uradi? Koliko je samo truda i rada trebalo da se proizvedu i zasade a da ne pominjemo redovan rad oko zalivanja školoskog osoblja u proteklom period da bi se odnegovala i odrasla.