Kao društveno odgovorna organizacija udruženje „Miloš Milojević“ iz Crne Bare, sa svojim aktivistima uzelo je učešće u programu koji se godinama provodi u Srbiji i brojalo SOVE!

U suradnji s Centrom za zaštitu sova – Srbije ovu akciju proveli smo ove godine i u našem mestu Crnoj Bari i dostavili točne lokacije i brojno stanje ove vrlo korisne ptice. Centar sprovodi ovu akciju svake godine kako bi sistematski  odredio brojno stanje sova Urina u zimskim jata u cijeloj Srbiji. Ovi podatci su bitni u istraživanju Centra za zaštitu sova koji u svom sastavu ima kvalifikovane ornitologe koji u saradnji sa raznim srodnim organizacijama brinu o zaštiti ove vrste ptice.