Osnovna Škola Janko Veselinović u Crnoj Bari dobila nov drvored. Pozitivna aktivnost je sto su četinare zamenuli sa listopadnim stablima, ranije se ispred Osnovne Škole Janko Veselinović bili zasadjeni četinari koji ne odgovaraju Mačvanskom podneblju. Četinari dovode  do zakišeljavanja tla od  posledica raspada iglica četinara i ni malo ne odgovaraju da se zasadjuju na plodnom tlu, razloga ima više a naj nepovoljniji razlog su štetočine koje prezimljavaju u pukotinama kore.  Ako sve bude teklo po planu pored novog drvoreda   očekuje se i izrada novog trotora tokom 2019-te.