Tradicionalno, pred početak prolećne setve, u Šapcu se održava Sajam poljoprivrede. Događaj 08. i 09. marta organizuje Radio televizija As u partenerstvu sa Odeljenjem za poljoprivredu grada Šapca. Poljoprivredni proizvođači na Sajmu mogu nabaviti sve, od semenskog materijala, sredstava za zaštitu bilja, do mehanizacije, prikolica, cisterni i prskalica.
Šabac ima najviše registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, a predanjači i u uzgoju stoke. U Šapcu, od poljoprivede živi oko pedeset hiljada ljudi. Sajam koji traje dva dana poseti oko 10.000 poljoprivrednika, podseća Dragiša Granić, organizator Sajma poljoprivrede.