Margotiranje

Margotiranje je vegetativna tehnika razmnožavanja biljaka kojom zakorjenjujemo deo grane (debljine do 5 cm). Kad se ožili  posle 2 meseca odsecamo i tu odrezanu granu zasadimo.
Pošto se pojavio problem povišeni temperatura vazduha kalemljenje može da se izbegne pošto je ugroženo klimatskim promenama i često dolazi do isušivanja kalem plemke ova metoda se najviše upotrebljava za  razmložavanje biljki u Arapskim zemljama i Indiji.

Odrdjene delove treba istovremeno naterati na zakorjenjivanje i tako dobiti novu biljku.

Sama radnja je jednostavna. Na stablu odaberemo na kojem mestu želimo na kori napravimo dva paralelna ureza do drveta na oko 3 cm jedan od drugog  tako da možemo skinuti celi prsten kore, oko ogoljelog drveta omotamo mahovinu, (humus u nedostatku mahovine) koja bi trebala biti prethodno osušena pa prije upotrebe namočena, oko koje namotamo malo jačeg konca ili konopa toliko da pridrži mahovinu dok sve ne zamotamo PVC folijom. Nakon mjesec dana možemo provjeriti u kojem je stanju mjesto reza, dali je korjen počeo rasti, nakon dva meseca trebao bi da postoji citav sistem korena i da je deo spreman za odrezivanje i zasadjivanje na novu lokaciju.

Najpogodnije vrijeme za margotiranje je rano proljeće, u početku kretanja vegetacije
Margotiranje je metoda ožiljavanja dela grane. U ovom slučaju reznicu „nateramo“ da pusti korenje pre nego je odrežemo od matične biljke.
Nakon otprilike šest nedelja razvit će se korenje. Novu biljku tada možete odvojiti od roditeljske biljke i presaditi.

Na jednoj fotografiji je i prisustvo folije za domaćinsto, preporučuje se da se humus ne pregreva suviše na suncu.

Video primer od misoo83 Razmnožavanje joste margotiranje