Krah govedarstva, selo Klenje i prilog sa Farme Ilić , povod je i izložba goveda u Bogatiću Porodična farma Ilić iz Klenja u Mačvi bavi se 22 g. govedarstvom i proizvodnjom mleka, posedovali su veći broj muznih grla. Sadašnju situaciju u poslovanju ocenjuju kao nepovoljnu, jer im se proizvodnja mleka ne isplati, rasprodali su veći broj grla i još će rasprodavati a ostaviće samo 1 kravu.

Detaljnije u video prilogu.