Oranje i valjanje na ušću Drine u Savu. Priprema za setvu soje. IMT 5136, IMT 542 I trobrazdni plug IMT 757.Dejan Marković i Radiša Šumanski u akciji pripreme za setvu soje.