Od juče 14. 06. 2020 ponovo je prohodan put (pored nasipa) prema vikend naselju Vasin šib iz pravca Crna Bara. Zbog radova na podizanju odbranbenog nasipa deonica puta pored nasipa bila je saobraćajno nebezbedna i teško savladiva.

Juče i ako je bila nedelja radnici Hidrogradjevinara iz Sremske Mitrovice su završili još jedni fazu  radova i osposobili pomoćnu putnu traku pored nasipa, relacija prema Drini i vikend naselju Vasin šib je funkcionalna za obavljanje saobraćaja. Pomoćna traka je nasuta sa tucanim kamenom i uz pomoć valjka sa vibratorom osposbljena za bezbedan prolaz. Očekuje se do kraja meseca juna i asvaltna podloga, radovi malo kasne zbog višednevni kišni perioda. Radnici Hidrogradjevinara iz Sremske Mitrovice se maximalno trude da radove obave u roku, ovo je godina sa najviše kišni dana u prolećnom periodu, radovi su dosta usporeni.

Ako se sagleda realna situacija, izvodjač radova je ugrožem probijanjem roka, korisnici putne mreže dobijaju dosta stabilniju infrastrukturu iz razloga što se radovi izvode u toku vlažnog perioda, materijali koji se koriste se bolje homogenizuju, dobijamo dosta čvršću podlogu prilazni puteva i puteva sa obe strane odbranbenog nasipa.