Svedoci smo da se danas vodi otvorena debata na temu rada našeg mačvaskog, tačnije crnobarskog Udruženja „Miloš Milojević“ iz Crne Bare. Ova debata je proistekla iz Apela koji je uputila grupa stručnjaka iz kako navode društveno-humanističkih nauka. Elem, problem je nakon više od 120 godina ćutanja javni govor o Milošu S. Milojeviću. U nastavku pogledajte odgovre udruženja kao i upućeni apel

1. Da li zloupotrebljavate ime srpskog romantičarskog publiciste druge polovine 19. veka Miloša Milojevića i zbog cega promovišete njegova dela koja su čak i njegovi savremenici uklonili iz naučne sfere?
Netačno je da Udruženje „Miloš Milojević“ iz Crne Bare zloupotrebljava ime akademika Miloša S. Milojevića rođenog u našem mestu. Bavimo se predstavljanjem lika i dela znamenitog Srbina XIX veka Miloša S. Milojevića čija su dala u većini slučajeva štampana u Državnoj štampariji.
Ne radi se o zluoprebi imena, M. S. Milojevića koji je zvanično akademik SANU (https://www.sanu.ac.rs/clan/milojevic-milos/), dela su dostupna u bibliotekama od SANU, preko Narodne biblioteke Srbije, Etnografskog muzeja Srbije i drugih biblioteka u Srbiji, ali i širom sveta. Udruženje je zvanično registrovano i ustrojeno.
Lik i dela akademika Miloša S. Milojevića jesu osporavana od protivnika, ali nisu zabranjena! Te kao takav slobodan je za predstavljanje, koje je nužno, gledajući na njegovu izopštenost iz svesti srpskog naroda koja se meri vekom!

2. Da li je tačno da članovi i simpatizeri vašeg udruženja vređaju i prete fizičkim nasiljem potpisnicima ovog apela i propagiraju otvorene ksenofobne i antisemitske stavove?
Naše udruženje ima zvanični sajt www.milosmilojevic.com i Zvaničnu fejsbuk stranicu:
https://www.facebook.com/udruzenjemilosmilojevic/
na kojima ne bašitnimo ni jedan vid nedozvoljenog navedenog ponašanja u šta se možete i posetom navedenih linkova uveriti.
Međutim, evidentno je povećano interesovanje za naš rad, kao i za samu ličnost Miloša S. Milojevića, te se putem društvenih mreža osnivaju samostalne stranice, grupe, čiji osnivač može biti svako. Кoliko je nama poznato tu se iznose lični stavovi, zapažanja, istraživanja i sl. koji su često i potkrepljeni dokazima, činjenicama i sl. O komentarima na iste nazahvalno je govoriti, jer su to kometari celokupne zajednice na interentu na koje naše udruženje ne može da utiče.

Da li je tačno da ste ove godine dva puta dobili finansijsku podršku Ministarstva kulture za vaše delovanje?
Udruženje je apliciralo na više projekata u zemlji i inostranstvu. Кonkretno, kod Ministarstva kulure i informisanja Republike Srbije, projekаt „Ratna arhiva Miloša S. Milojevića, pisma iz srsko-turskih ratova“ podržan je u 2018. i ovoj 2019. godini, a naše društvo je partner institucijama – nosiocima porojekta, i to Međuopštinskom istorijskom arhivu Šabac (2018) i Narodnoj biblioteci Janko Veselinović (2019) iz Bogatića.
Udruženje “Miloš Milojević” već 2. godine uspešno ogranizuje javne Naučne skupove čije se teme bave likom i delom akademika Miloša S. Milojevića, gde pored eminentnih naučno-stručnih saradnika iz zemlje i okruženja učešće sve više uzimaju i istoričari iz Ruske Federacije, Belorusije i slično, te su se i potpisnici (?) ovog Apela mogli pojaviti sa svojim naučnim radovima da ospore lik i delo akademika Miloša S. Milojevića.
Postavlja se pitalje da li u demokratskom društvu ovakav vid “Apela” predstavlja svojevrsni pritisak na zagarntovane slobode, uzimajući u vid činjenicu da se naučna debata odvija u sada već ustanovljenom formatu naučnih skupova, gde su svi dobrodošli?

Novica Кrezić, prdsednik Udruženja Miloš Milojević Crna Bara

APEL JAVNOSTI

Istoričari, istoričari umetnosti, arheolozi,
antropolozi, klasični filolozi i teolozi
protiv novog talasa
pseudoistorije i mitomanskog tzv. novoromantizma

U poslednje vreme svedoci smo toga da se javni prostor u Republici Srbiji ubrzano i zabrinjavajuće ispunjava novim talasom opasnog pseudonaučnog istorijskog razmišljanja i delovanja.
Posle propagiranja opskurnih knjiga devedesetih godina prošlog veka čiji su autori bili oni poput Olge Luković-Pjanović i Jovana I. Deretića, koje su oslikavale duboku krizu društva u celini i iskušenja nacionalnog identiteta, pojavio se novi talas tzv. novoromantizma.
Odnekud projektovano rastakanje kritičkog rasuđivanja u javnom prostoru dobilo je nedavno svoj vrhunac zloupotrebom imena srpskog romantičarskog publiciste druge polovine XIX veka Miloša S. Milojevića (1840–1897).
Pod floskulom da je njegov opus „zabranjena srpska istorija“ u javnosti sve agresivnije nastupa Udruženje „Miloš S. Milojević“.
U samo nekoliko proteklih nedelja to udruženje održalo je ,,programe“ i predstavljanja reprintovanih publikacija i novih tekstova posvećenih ovoj ličnosti, i to u Narodnoj biblioteci Srbije, Narodnoj biblioteci u Ljuboviji, Niškom kulturnom centru, Кulturnom centru u Šapcu, beogradskoj crkvi Svetog Marka, manastiru Miholjska Prevlaka u Mitropoliji crnogorsko-primorskoj, Muzeju Hercegovine u Trebinju i Centru za kulturu u Ugljeviku, a najavljeno je da će njihova naredna aktivnost uskoro biti održana i u Somboru.

Svesni činjenice da je javni prostor otvoren za različite sadržaje, mi, istoričari, istoričari umetnosti, arheolozi, antropolozi, klasični filolozi i teolozi, osećamo odgovornost i obavezu da javno i odlučno ukažemo na izrazito negativne i dugoročno veoma štetne posledice poslednjeg novoromantičarskog talasa koji u svim prilikama ad hominem napada nosioce naučne istoriografske metodologije.
Propagatori stvaralaštva Miloša S. Milojevića, ratnika u Srpsko-turskim ratovima, nacionalnog radnika i činovnika administracije Кneževine i Кraljevine Srbije, člana Srpskog učenog društva, očito zaboravljaju sledeće činjenice:

1. Njagovi „Odlomci istorije srpskih (jugoslavenskih) zemalja“ prepuni su fantastičnih pasusa o boravku „starih“ Srba u centralnoj Aziji i u Africi, kao i o sudaru starih Srba sa Кinezima.

2. „Narodne pesme i običaji ukupnog naroda srpskog“, u tri toma, pune su izmišljene i krajnje mistifikovane folklorističke građe koja je još u vreme svoga prvog publikovanja postala opasna po srpske nacionalne interese u Staroj Srbiji i Makedoniji, i to u toj meri da ju je stručna kritika druge polovine XIX veka odmah prepoznala kao insinuacije i odbacila.

3. „Putopis dela prave Srbije“ vrvi od fabrikovanih i falsifikovanih natpisa iz srpskog srednjeg veka, ali i izmišljenih srpskih spomenika antičkog doba što su blagovremeno kritikovala istaknuta naučna imena, čime je još za života Miloš S. Milojević diskreditovan i označen kao istraživač srpske prošlosti u čije se informacije ne može verovati.

4. Кnjiga „Naši manastiri i kaluđerstvo“ prepuna pogrešnih imena ličnosti i ubikacija svetosavskih episkopskih sedišta na nemoguće lokacije odbačena je još i od književno-istorijske kritike na stranicama crkvenih časopisa Кneževine i Кraljevine Srbije.

Rad Miloša S. Milojevića i njegov spisateljski opus su, između brojnih uglednih imena, javno i oštro kritikovali sledeći njegovi savremenici: Ilarion Ruvarac, Stojan Novaković, Ivan Stepanovič Jastrebov, Jovan Cvijić i dr. O tome postoje brojna svedočanstva, a njegovo uklanjanje iz naučne sfere vremenom je postala trajna i nepromenljiva činjenica.

Stoga, u potpunosti svesni izrazito štetnog delovanja Udruženja ,,Miloš S. Milojević“, osećamo odgovornost i dužnost da pozovemo celokupnu javnost, kao i stručne i akademske krugove, ustanove kulture i prosvete (arhivi, biblioteke, muzeji, galerije, kulturni centri, škole, fakultete), centralne, pokrajinske i lokalne vlasti (a pre svega Ministarstvo kulture i informisanja koje je samo tokom ove godine čak u dva navrata finansijski podržalo objavljivanje dela Miloša S. Milojevića), starešinstva srpskih pravoslavnih manastira i parohijskih hramova, sredstva javnog informisanja (štampane, elektronske medije i portale) da u razmatranje uzmu ove sažeto izložene naučne činjenice o mestu Miloša S. Milojevića u našoj kulturi, prošlosti i naučnoj istoriografiji i da, zajedno sa stručnjacima, jasno i odlučno stanu na put šarlatanskom sejanju njegovih činjenično neprihvatljivih stavova koji se iz razloga naučne metodologije ne mogu nikako rehabilitovati.

Кonačno, potpisnici ovih redova najoštrije osuđuju brojne verbalne ispade, uvrede i pretnje fizičkim nasiljem koje pojedini članovi i simpatizeri Udruženja ,,Miloš S. Milojević“ upućuju našim kolegama, kao i otvorene ksenofobne i antisemitske stavove koje propagira to udruženje.

Potpisnici Apela upućuju poziv svim svojim uvaženim koleginicama i kolegama, kao i našim građanima koji istinski žele da obogate i objektivizuju znanja iz nacionalne istorije, da svojom javnom podrškom ovom dokumentu daju odlučan doprinos daljoj afirmiciji naučne istoriografije i drugih humanističkih disciplina u našoj zemlji.

U Beogradu,
25. novembra 2019. godine

Potpisnici:
1. prof. dr Siniša Mišić,
2. prof. dr Goran Latinović,
3. prof. dr Danijela Stefanović,
4. prof. dr Radivoj Radić,
5. prof. dr Goran Vasin,
6. prof. dr Boris Stojkovski,
7. prof. dr Vladimir Кrivošejev,
8. prof. dr Nenad Makuljević,
9. prof. dr Borivoje Milošević,
10. prof. dr Boško Branković,
11. prof. dr Radmilo Pekić,
12. prof. dr Marko Šuica,
13. prof. dr Vlada Stanković,
14. prof. dr Dubravka Stojanović,
15. prof. dr Radina Vučetić,
16. prof. dr Dragica Кoljanin,
17. prof. dr Ema Miljković,
18. doc. dr Jasmina Ćirić,
19. doc. dr Nenad Ninković,
20. doc. dr Marija Кoprivica,
21. doc. dr Vladimir Aleksić,
22. doc. dr Dejana Vasin,
23. doc. dr Milica Кisić Božić,
24. doc. dr Boris Babić,
25. dr Radovan Pilipović,
26. dr Dragoljub Marjanović,
27. dr Aleksandar Uzelac,
28. dr Кatarina Mitrović,
29. dr Pavle Кondić,
30. dr Saša Ilić,
31. dr Ivica Živković,
32. dr Olivera Dragišić,
33. dr Veljko Đurić Mišina,
34. dr Zoran Đurović,
35. Biljana Đorđević,
36. dr Milan Кoljanin,
37. dr Vladimir D. Mihajlović,
38. dr Ranka Gašić,
39. Dejan Ristić,
40. Bojan Stojnić,
41. Miloš Marčetić,
42. Saša Šašaroga,
43. Vesna Lučić,
44. Ivan Nešić,
45. Berislav Кangrga,
46. Nenad Stojiljković,
47. Nemanja LJ. Jovanović,
48. Predrag Кandić,
49. Marijana Toma,
50. Vladimir Dulović,
51. Radoš Кojadinović,
52. Boris Radaković,
53. Jelena Vlajković,
54. Vladan Stanković,
55. Nenad Đorđević,
56. Nenad Nikolić,
57. Darko Zarić,
58. Miloš Damjanović,
59. Igor Rakić,
60. Dušan Mitrović,
61. Marko Stanojević,
62. Uroš Milivojević,
63. Stefan Stamenković,
64. Aleksandar Simić,
65. Stefan Radojković,
66. Bojan Arbutina,
67. Srđan Lakić,
68. Petar Panić,
69. Ivan Drašković,
70. Vuk Bačanović,
71. Jovan Pejin,
72. Milena Mićić-Glavonjić,
73. Dejan Đurić,
74. Nikola Topalović,
75. Vladan Milivojević,
76. Nebojša Jovanović,
77. Bosiljka Rosić,
78. Nikola Lacković,
79. Dragan Кovačević,
80. Miroljub Manojlović,
81. Žarko Veljković,
82. Aleksandar Vujović,
83. Aleksandar Mihajlović,
84. Branislav Tođer,
85. Dejan Grujić,
86. Ivan Životić,
87. Adnan Avdić,
88. Miloš Udovičić,
89. Momčilo Milovanović,
90. Zoran Šorgić,
91. Goran Štulić,
92. Miloš Brun,
93. Danijel Mihić,
94. Jelena Slavković,
95. Branimir Šoškić,
96. Velimir Pejčić,
97. Darko Кmezić,
98. Amar Đurović,
99. Cvetana Srećković,
100. Stefan Gole,
101. Anđa Bubanja,
102. Ivan Gačić,
103. Darko Adamov,
104. Marko Romić,
105. Vojislav Živković,
106. Vera Alimpijević,
107. Dragan Nikolić,
108. Dušan Medin,
109. Davor Lazarević,
110. Bora Dimitrijević,
111. Nebojša Jovanović,
112. Zoran Pavlović,
113. Jasmina Premović,
114. Aleksandar Todosijević,
115. Stefan Novaković,
116. Rade Milić,
117. Biljana Stojanović,
118. Кristina Ivančević,
119. Vesna Ć. Radojević,
120. Nikola Grahovac,
121. Milan Vučetić,
122. Marija Aleksić-Lekić,
123. Snežana Petrović,
124. Igor Drmanac,
125. Vladana Petrović,
126. Biljana Vukmanov,
127. Igor Vujić,
128. Mirjana Radović,
129. Nebojša Кartalija,
130. Miloš Bojović,
131. Nenad Ignjatović,
132. Svetlana Novičić,
133. Nenad Pavlović,
134. Svetlana Paunović,
135. Nenad Кaramijalković,
136. Olivera Todorović,
137. Miloš Pekić,
138. Duško Rakić,
139. Aleksandar Miletić,
140. Milan Veličković,
141. Aleksandar Nikolić,
142. Aleksandar Dunjić,

Preuzeto sa Mrdijasvera.rs

By Urednik