Miljko Šljivić, predavač Saveza pčelarskih organizacija Srbije bio je gost Društva pčelara Šabac, koje je pripremilo predavanje sa temom Prolećni razvoj u pčelinjaku i radovi tokom leta. Razvoj pčelarstva u šabačkom kraju je u ekspanziji, sto podržava i lokalna samouprava. Projektima pomoći pčelarima prethodnih godina grad Šabac je dao podsticaj mladim pčelarima, kako bi dobro zaradili u ovo perspektivnoj grani. Pčelari uče i usavršvaju se tokom celog života, što potvdjuje Živorad Timotić koji se proizvodnjom meda bavi više od 40 godina, a u njegovoj porodici se ova grana poljoprivrede prenosi sa kolena na koleno, pa je on četvrta generacija pčelara. Pčelari se nadaju da će naredna proizvodna godina biti bolja od prethodne. Za sade se trude da ne razmišljaju o lošim prinosima. Prolećni razvoj je svakako jedan od najtežih perioda u životu pčelinje zajednice, jer je pred njom postavljen ogroman i ponekad nemoguć zadatak, a to je optimalan razvoj pčelinjeg društva do bagrema.